سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیداردوست

نامه ی رهبری به جوانان غربی چه اثری داشت؟

به نام خداوند حکیم و علیم

سخنم در خصوص بررسی میزان اثرگذاری نامه ی رهبری در میان جوانان غربی نیست! چرا که امکان بررسی ای نداشته و ندارم ولی موضوعی که فکر مرا به خود مشغول کرده و باعث نگارش این مطلب شده این است که این نامه نگاری ها چه اثری در بین جوانان ایرانی مسلمان و یا به عبارت دقیق تر در بین مدّعیان عاشق ولایت و مشتاقان سرسپاری به فرمایشات رهبری داشت؟از دولت و دولتمردان و سازمانه و نهادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی که خبری و اثری نیست از سربازان ولایت چطور؟ همانها که منتظرند کی شب حمله فرا می رسد! همانها که منتظرند تا رهبر اگر فرمان دهد جان را فدایش کنند! همانها که از عمق وجود فریاد می زنند ای رهبر آزاده آماده ایم آماده!

نگفته ام و نمی خواهم بگویم که اینها همه فقط شعار است و توخالی بودنش از عمل نکردن ها پیداست نه ، هرگز بر این باور نیستم بلکه فقط قصد دارم تلنگری زده باشم.

اگر رهبری دو بار در فاصله ی کمتر از یکسال دست به نوشتن نامه ای زدند، برای یک مخاطب خاص، آنهم در شرایط خاص بین المللی و به قول حضرتشان در شرایطی که جهان در یک پیچ تاریخی قرار گرفته و محتوای اصلی نامه هم این بوده که جوانان غربی باید اسلام را از منابع اصلی اش بشناسند و خودشان مقایسه کنند بین آنچه امروز به عنوان اسلام در جهان شناسانده می شود با آنچه حقیقت اسلام است، آیا وظیفه ای را بر دوش سربازان عاشق ولایت نمی گذارد؟ آیا باز هم باید روزهایمان مثل سابق بگذرد؟ آیا بازهم باید در سردرگمی و غفلت روزگار بگذرانیم و فقط افسوس فرصتهای از دست رفته را بخوریم و از وضعیت بد فرهنگی، سیاسی امروزمان ناله کنیم؟ یا نه ، باید عزم جزم بکنیم برای عملی شدن خواسته ی رهبری!

به نظرم آمد در این راستا باید دو اقدام انجام بدهیم:

اولا باید خودمان بتوانیم به منابع اصلی اسلام دسترسی درست داشته باشیم تا فهم درست و صحیحی از اسلام داشته باشیم و نه یک فهم کاریکاتوری از آن که هر چه را که خودمان خوشمان آمد از اسلام بدانیم و هر چه را نه افراطی گری تلقی کنیم و آن را وابسته ی به ذوق و سلیقه ی شخصی یدانیم.

ثانیا باید تلاش کنیم که فهم صحیح خودمان را به زبانهای مختلف به جهان عرضه کنیم.تحت عنوان همان نامه.یعنی با یاد آوری نامه ی رهبری، در وبلاگها و سایتها و شبکه های اجتماعی مختلف سعی کنیم چهره ی واقعی اسلام را به نمایش بگذاریم.

آنچه که به نظر من حقیر به عنوان یک طلبه ی حوزوی رسید این بود که در دسترس ترین متن و آسان ترین متن تأیید شده توسط بزرگانی چون امام و  رهبری ، که از جامعیت خوبی هم برخوردار است مجموعه ی آثار استاد شهید مطهری است که با همین دغدغه ی معرفی اسلام حقیقی به نگارش در امده و تدوین شده است. برای همین در طول یکسال گذشته سعی کردم مجموعه ای از مطالب ایشان را که معرف چهره ی حقیقی اسلام بوده را گردآوری کنم تا بلکه به واسطه ی آن بتوانم هم چهره ی واضح و درستی از اسلام را در اذهان جوانان و نوجوانان کشورم تصویر کنم و هم با کمک دوستان علاقه مندی که مسلط به زبانهای خارجی هستند قدمی برای تحقق خواسته ی رهبری بردارم. از همین فرصت استفاده می کنم و تقاضا می کنم اگر کسی مایل به همکاری در این زمینه است اعلام بفرماید. امید دارم که دیر نشود عمل ما به خواسته ی رهبر عزیزتر از جانمان که به قول حضرت حافظ:

قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند 

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

در بیایان هوا گم شدن آخر تا کی ؟

ره بپرسیم مگر پی به مهمّات بریم