سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیداردوست

نا گفته های پنهان از منشور حقوق شهروندی!

نتیجه تصویری برای منشور حقوق شهروندی روحانی

در نوشته ای طنز آمیز به مواردی از منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم اشاره شده که به دوستان توصیه می کنم حتما آنرا بخوانند.

 

ای رئیس جمهور عزیزتر از جان! اینجانب از عمق جان معتقدم که زین پس با منشور حسن دیگر منشور کوروش هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت. مطمئن باشید روز کوروش در پاسارگاد جایش را به روز حسن در سرخه خواهد داد و این شهر در این روز مورد اقبال میلیون ها توریست قرار خواهد گرفت و به قول حافظ زیارتگه رندان جهان خواهد شد. در پایان بیت شعری را خطاب به کوروش تقدیم می دارم تا با وجود شما و منشورتان برود و آسوده بخوابد: 

 

گر اسب عرب داری، بوئینگ خفن داریم

منشور تو مالی نیست، منشور حسن داریم

http://www.rajanews.com/news/262300/