سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیداردوست

علی شناسی در آثار شهید مطهری(2)

 

علی علیه السلام و کتابت احادیث نبوی

از صدر اسلام میان عمر و بعضى صحابه دیگر از یک طرف، و على‏ علیه‏ السلام‏ و بعضى صحابه دیگر از طرف دیگر در تدوین و کتابت احادیث نبوى اختلاف نظر وجود داشت.

گروه اول که عمر در رأس آنها بود استماع و ضبط و نقل احادیث را بلامانع مى‏دانستند، اما کتابت و تدوین آنها را مکروه مى‏شمردند به عذر اینکه با قرآن مشتبه نشود و یا اهتمام به حدیث جاى اهتمام به قرآن را نگیرد، ولى گروه دوم که على علیه السلام در رأس آنها بود از آغاز به کتابت و تدوین احادیث نبوى تشویق و ترغیب کردند. عامه به پیروى از خلیفه دوم تا یک قرن به تدوین حدیث نپرداخت، اما پس از یک قرن عامه نیز از نظر على علیه السلام پیروى کرد و نظر عمر منسوخ گشت، و به همین جهت شیعه یک قرن پیش از عامه موفق به جمع و تدوین حدیث شد.

(مجموعه آثار ،ج‏14، 287، کتابسوزى ایران و مصر ..... ص : 273)


نتیجه تصویری برای علی منی و انا من علی