سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیداردوست

نه در سخن حق و نه در کلام حکمت، تکرار نیست!

بسم الله الرحمن الرحیم

مقام معظم رهبری:"آثار آن بزرگوار مثل یاد او زنده است. کتاب های شهید مطهری قابل مردن و تمام شدن نیست. مبادا کسانی خیال کنند که ما بعد از انقلاب تا به حال که مرتب کتاب های شهید مطهری را طبع و منتشر میکنیم ، تکراری است . نه در  سخن حق و نه در کلام حکمت ، تکرار نیست.آنچه که کهنه نمی شود معارف و حقایقی است که هنوز جامعه ی ما محتاج دانستن و تکرار کردن و از بر کردن آنهاست و آن همان محتوای کتابه ای شهید مطهری است.

مبادا وسوسه ی خناسان و زمزمه ی دشمنان که با فکر شهید مطهری مخالف بودند و به همین خاطر هم او را از دست ما گرفتند موجب شود که کتابهای آن بزرگوار از رواج بیفتد که البته نخواهد افتاد. دلها و ذهن های مشتاق نخواهند گذاشت که این مطالب عمیق و عریق از دست و ذهنیت جامعه خارج شود."

11/2/80

پیرو فرمایشات ولی امر مسلمین در نظر دارم تا با عنایت الهی آن مقدار که می توانم خلاصه ای از آثار ارزشمند استاد شهید را در این وبلاگ قرار دهم.تا آن عده از دوستان که فرصت مطالعه ی کامل آثار را ندارند هم بی نصیب نمانند. هر چند حقیقتاً توصیه می کنم که کل آثار خوانده شود آنهم نه یک بار و دوبار که "در سخن حق و در کلام حکمت تکرار نیست!"