سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دیداردوست

ماجراهای امر به معروف و نهی از منکر(2)

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

چند وقت پیش بچه هام رو برده بودم پارکی که نزدیک منزلمون بود. در همان بدو ورودمان به پارک با کمال تعجب دیدم خانم جوانی در حال قلیان کشیدن است و دختر جوانی هم که در کنار ایشان بود یک شالی تنها از وسط سرش آویخته بود با لباسی بسیار تنگ و در کل پوششی نامناسب دو آقای جوان هم همراهشان بودند.

فضا طوری بود که حقیقتا احتمال این را نمی دادم که اگر بروم و تذکری بدهم، مؤثر باشد برای همین هم به دنبال راه چاره ای افتادم. همین طور که با بچه ها به سمت وسایل بازی می رفتیم ،دیدم کسان دیگری در داخل پارک هستند که ظاهر مذهبی دارند. رفتم و با آنها این مسأله را در میان گذاشتم و اهمیت تذکر دادن را در این خصوص گوشزد کردم و تأکید کردم که اگر چند نفر در فاصله ی کوتاهی این تذکر را بدهند قطعا اثر گذار خواهد بود.

نتیجه تصویری برای تذکر لسانی

بعد از صحبت با دو سه نفر از خانمها که اتفاقا همراه همسرانشان به پارک آمده بودند، نگاهم به طلبه ی سید جوانی افتاد که گوشه ای نشسته بود ، به عنوان آخرین نفر برای همکاری در نهی از منکر ، به سراغ ایشان رفتم و قضیه را با ایشان هم در میان گذاشتم و گفتم که هنوز من تذکری نداده ام و آمدم تا با همکاری دیگران اثر گذاری تذکر را بیشتر کنم. صحبتم که با ایشان تمام شد پیش بچه هایم رفتم و چند دقیقه ای کنارشان بودم تا بازیشان تمام شود و برویم .در همین حال متوجه شدم آن طلبه ی جوان رفت به سمت همان عده ای که گفته بودم. با گشاده رویی و محبت یکی از آن آقایان جوان را در آغوش کشید و با هم مقداری راه رفتند و مشغول صحبت شدند. خیلی جالب بود که در همین زمان، آن دو خانمی که حجاب بدی داشتند و یکی از آنها در حال قلیان کشیدن بود به محض دیدن این طلبه ی سید جوان و اینکه آن پسر جوان را صدا کرده بود، دستی به حجاب خود کشیدند و قلیانشان را هم جمع کردند و گوشه ای آرام نشستند تا ببینند آن روحانی جوان با همراهشان چه کار دارد. بعد از چند دقیقه مرد جوان با لبخند آمد کنارشان و از آنچه بین او و آن روحانی رد و بدل شده بود تعریف کرد.

به همین سادگی و حتی بدون اینکه نیازی به تذکر سایرین باشد منکری که بدون هیچ ابایی در حال انجام بود، جمع شد.

*** البته معتقدم که اینها افراد جسور و بی حیایی نبودند بلکه مردمانی معمولی بودند که اگرفضای جامعه پا بدهد بدون حجاب هم بیرون می آیند و اگر نه رعایت حجاب را هم می کنند . تذکر امثال ماها متوجه همینها باید باشد . باید اینها از حالت بی تفاوتی نسبت به حجاب ، تبدیل شوند به افراد مقید و معتقد  که این تذکرات مقدمه ای می تواند باشد برای اینکه مسأله ی حجاب برایشان باز شود و ضرورت و اهمیت آن بیان شود و گرنه غیر ازاینها افراد متظاهر به فسق و گناه هستند که با تذکر یک یا چند نفر متنبه نمی شوند . اینها تجرّی نسبت به گناه دارند و چه بسا سازمان یافته تلاش می کنند برای گسترش فساد و بی حیایی در جامعه. اینها کسانی هستند که بایستی مورد تذکر جدی و قانونی گشت ارشاد قرار بگیرند و اگر بازهم استنکاف کردند مجرم تلقی شده و مورد برخورد  مقامات قضایی قرار بگیرند. و حقیقتا معتقدم اگر خیلی پیشتر از این اقدامات سخت، کار رسانه ای قوی و مناسب در این زمینه انجام بگیرد، برای جا انداختن مفهوم حجاب و عفاف، چه برای خانمها و چه برای آقایان و خصوصا این کار از سنین کودکی و نوجوانی روی بچه ها انجام شود آنچنانکه در مورد آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی انجام می شود و طرح هایی همچون همیار پلیس راه انداخته می شود ، مسأله  رعایت حجاب به صورت ریشه ای در اذهان بچه ها جا می گیرد و در آینده با این مشکل کمتر مواجه خواهیم شد. ان شاء الله

نتیجه تصویری برای تذکر لسانی

 

این را هم ببینید : آقا همه با این کار شما مخالفند!

http://didaredoost.parsiblog.com/Posts/40